Slovo "elektrosmog" je umělý termín, který byl zaveden v 70. letech 20. století. Z angličtiny je význam slova smog přibližně rovnocenný slovu "znečištění". Mohl by být alternativně popsán jako "znečištění elektřinou". Dnes se za něj považuje každé elektromagnetické záření, které je uměle člověkem vyrobené, tedy nikoli to, které je přírodního charakteru. Na rozdíl od klasického smogu, který se dá rok co rok snadno vnímat ve městech našima očima a nosem, elektrosmog se přirozenými lidskými smysly zjistit nedá. Můžeme ho měřit a vyhodnocovat jen pomocí speciálních měřících zařízení.

Zdraví

Velmi problematické se z tohoto hlediska jeví například používání mobilů. Na jedné straně si život bez nich neumíme představit, na straně druhé jsme stále častěji varováni před jeho škodlivými účinky. Obzvlášť muži mají ve zvyku nosit telefon v kapse, to znamená přímo na těle. Ženy jsou na tom v tomto ohledu o něco lépe, neboť jejich mobilní telefony mají své místo ponejvíce v kabelkách. I to je však vzdálenost, která může mít neblahý vliv na zdraví člověka. Chcete-li tedy, aby vaše ochrana před elektrosmogem byla co nejúčinnější, alespoň co se stran mobilu týče, pořiďte si BioProtect Mobil.