728x90-1509716084.png

Vzhledem k potřebě, aby nízké zimní slunce vyhřívalo prostor zahrady a naopak vysoké letní slunce ji příliš nezahřívalo, přišli výrobci s řešením, že se na stěny i na střechy používají rozdílně tepelně prostupná skla. Ta na stěnách propouští mnohem více světla a tepla, než ta na střeše. Tím je zajištěno, že stavba splní přesně ten účel, který by měla.

Dodatečná řešení

Nově se u zimních zahrad doplňují i různými elektronickými regulačními doplňky. Je to vhodné a nutné zejména tehdy, plní-li zahrada funkce rozšířené – třeba jako obytný prostor, kryt bazénu a podobně. Proto se dodává například vnější i vnitřní stínící technika, dále větrací či klimatizační systémy, někdy dokonce i topidla! To je nutné hlavně u projektů, kde zákazník žádá funkce, které nejsou těmto stavbám přirozené, a to zejména u velkých prostor, kde se nedá přirozeným způsobem dosáhnout dokonalého větrání každého koutku.