Mezi běžně používané průmyslové technologie, při kterých se získávají biologicky aktivní látky z rostlin, patří extrakce superkritickým oxidem uhličitým – supercritical extraction. Jednou z velmi významných průmyslově využívaných extrakcí superkritickým oxidem uhličitým je například extrakce kofeinu z kávy. V tomto případě se kofein extrahuje z celých zelených bobů, které se předem navlhčí horkou vodní párou, a pak jsou vloženy do extraktoru. Následně se nechá protékat superkritický oxid uhličitý, který dokáže touto vysoce selektivní metodou zbavit boby až 97% kofeinu.

Zakázková extrakce

Naše společnost se zaměřuje především na zakázkové extrakce, při kterých si zákazník sám dodá materiál, z něhož lze dané extrakty získat. Vždy nejdříve požadujeme vzorek materiálu, který se má extrahovat. Provedeme testování na naší laboratorní extrakční jednotce, kde zjistíme veškeré důležité informace, jako je například optimální doba, tlak i teplota nutná pro kvalitní provedení supercritical extraction.