728x90-1509716084.png

Je to kanalizace, která vede podzemím a odvádí dešťovou vodu do čistíren. Nachází se pod celým městem a je dlouhá 2400 kilometru. Opravdový klenot architektury. Má tisíce chodeb a zákoutí, takže se v ní dá lehce ztratit, proto je jen malá část přístupna lidem. Síť byla budována již od 19. století a práce na ní trvají dodnes. Určitě stojí za to, toto místo navštívit a obdivovat tvořivost lidí.

Revize

Kontrola kanalizace je důležitá pro bezpečnost obyvatelstva. Dělá se hlavně pro zjištění stavu a opotřebovanosti sítě. Dále se provádí při haváriích systému nebo jeho poškození. Také je nutné ji udělat před stavebními úpravami. Inspektoři, kteří kontrolují tyto věci, jsou velmi dobře vyškoleni a vykonávají svou práci svědomitě. Díky tomu vše funguje, jak má.