V moderní společnosti jsou dvě skupiny lidí. Jedni preferují manželství a berou ho jako důležitý krok k tomu, aby dva lidé zpečetili svoji lásku a mohli mít posléze děti, druzí sňatek považují pouze za formalitu. Ať už jste zastánci kterékoliv ze skupin, pojďme si v kostce shrnout výhody a nevýhody právě tohoto institutu. Třeba vám pomůže v rozhodování.

Významný krok do budoucna
V minulosti považovali manželství za velice důležitý krok pro pokračování vztahu. Ne láska, ale finance patřily mezi hlavní prioritu pro vstup do pevného svazku dvou lidí. V současnosti naštěstí převažují sňatky ze zamilovanosti páru, a tak nerozhodují rodiče, nýbrž samotný dva jedinci o tom, zda se chtějí vzít či nikoliv.

Když pomineme citovou stránku, manželé mají obrovskou výhodu v tom, že stane-li se jednomu z nich nějaký úraz, či nedej bože smrtelný, podle zákona musí jeho drahá polovička o všem vědět. Zemře-li jeden z manželů, má ten druhý právo na dědictví. Společné příjmení? V dnešní době opravdu spíše formalita. Ale řekněte sami, nevypadá daleko lépe, když celá rodina používá jen jedno, stejné?

Žádné závazky
Ano, žijí-li dva partneři „na psí knížku“, mají o problém méně. V případě, že se rozejdou, nemusí řešit rozvod či majetkové vypořádání.

Ale uznejte sami, rozhodnete-li se, že chcete s partnerem mít děti a zestárnout, je to závazek na celý život, to ano, ale také dokazujete svému milovanému, že to myslíte vážně, že ho berete takového, jaký je, i s nějakými těmi chybičkami.

Každopádně je to jen jeden z obrovských kroků, které nás v budoucnu čekají. Je jen na vás, s kým chcete kráčet po boku a kterou z cest, která má několik set „barevných dvířek“, si vyberete. Stačí-li vám pouze soužití, bez „potvrzení“, klidně do toho!